Flash / grafická verzia portálu: www.spsnmnv.sk.

Submenu

Prihlásenie (login)

InfoBox

MailBox

mailbox:

vymazať e-mail
pridať e-mail

Anketa


Momentálne neprebieha
žiadna anketa.

> archív ankiet

Novinky 

PARTI ROZPOČET NA NAŠEJ ŠKOLE

Parti rozpočet sa posunul do svojej druhej polovice. Uskutočnilo sa stretnutie vedenia školy so zástupcami jednotlivých tried. Prebehlo podávanie nápadov. Uskutočnil sa workshop, na ktorom sa vyberali najlepšie nápady. Bolo vypracovaných 5 projektov, o

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 08.04.2019, 09:43:32
Posledná modifikácia: 12.04.2019, 10:17:00

Priemyslováci v chorvátskej Slavónii

Posledný marcový týždeň sa študenti a dvaja učitelia Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom zúčastnili mobility projektu Erasmus+ a navštívili slavónsku časť Chorvátska. Počas jedného týždňa tak

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 04.04.2019, 19:21:39
Posledná modifikácia: 08.04.2019, 11:13:55

Vybudovanie novej posilňovne - náš projekt podporený spoločnosťou TESCO

Zapojili sme sa do projektu, kde nám Tesco pomôže finančne podporiť vybudovanie novej posilňovne pre študentov školy a samozrejme aj pre širokú verejnosť, ktorá navštevuje telovýchovný areál a bazén v

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 01.04.2019, 18:19:15
Posledná modifikácia: 01.04.2019, 18:21:50

Obvodné kolo SOČ

Dňa 27. 03. 2019 sa na našej škole konalo posledné z obvodných kôl Trenčianskeho kraja. Žiaci svoje práce prezentovali v 7 súťažných odboroch zo 17, keďže z ostatných odborov práce

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 28.03.2019, 10:49:21
Posledná modifikácia: 28.03.2019, 11:03:32

1. miesto z krajského kola súťaže Enersol

Dňa 20. marca 2019 prebehlo krajské kolo súťaže Enersol, ktorej poslanie je vyhľadávať talenty, formovať u žiakov povedomie o obsahu environmentálnych zdrojov energie, identifikovať lokality z oblasti používaných obnoviteľných zdrojov

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 21.03.2019, 12:54:41
Posledná modifikácia: 21.03.2019, 12:55:21

Do práce na bicykli (DPNB) 2019

je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 14.03.2019, 19:19:47
Posledná modifikácia: 14.03.2019, 19:23:41

Externá a písomná časť maturitnej skúšky 12.3. - 14.3.2019

V dňoch 12. - 14. marca (utorok - štvrtok) 2019 žiaci 4. ročníka na základe prihlášky konajú externú časť (ďalej EČ) a písomnú formu internej časti (ďalej

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 11.03.2019, 08:42:30
Posledná modifikácia: 11.03.2019, 08:43:08

Školské kolo SOČ

V dňoch 20. - 21. 2. 2019 prebehlo školské kolo SOČ. 35 žiakov s 30 súťažnými prácami predviedlo svoju činnosť v 9 súťažných odboroch. Do obvodného kola SOČ školská komisia vybrala

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 23.02.2019, 11:57:35
Posledná modifikácia: 23.02.2019, 12:11:01

Olympiáda z anglického jazyka - úspech v krajskom kole

V stredu 13. februára 2019 sa v priestoroch trenčianskeho Gymnázia Ľudovíta Štúra konalo krajské kolo Olympiády z anglického jazyka, ktorého sa vďaka víťazstvu v okresnom kole mohol zúčastniť náš žiak

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 18.02.2019, 17:47:14
Posledná modifikácia: 18.02.2019, 17:48:46

4. miesto v celoštátnom kole ZENIT v elektronike

V tomto roku Celoštátne kolo súťaže ZENIT bolo v Banskej Bystrici. Naša škola mala opäť v ňom zastúpenie. V ZENIT-e v elektronike Radoslav Macejka z III.A v silnej konkurencii získal

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 18.02.2019, 11:28:17
Posledná modifikácia: 18.02.2019, 13:50:59
<<  <  (3 / 36) >  >>
Počet záznamov na stranu: 5 |10 | 15 |20
Zobraziť stranu: 

TOP

Copyright © 2004, ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom. Štruktúra portálu | RSS 2.0 kanál
Valid XHTML 1.0 Strict & CSS L2.