Flash / grafická verzia portálu: www.spsnmnv.sk.

Submenu

Prihlásenie (login)

InfoBox

MailBox

mailbox:

vymazať e-mail
pridať e-mail

Anketa


Momentálne neprebieha
žiadna anketa.

> archív ankiet

Novinky 

Na kontaktnom seminári Comenius vo Fínsku

Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj a IKT - pod týmto názvom prebiehal kontaktný seminár vo fínskom Oulu, ktorého sa v dňoch 7. – 11. októbra 2009 zúčastnila učiteľka školy PaedDr. Eva

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 20.10.2009, 20:02:34
Posledná modifikácia: 20.10.2009, 20:07:29

Deň otvorených dverí

Pozývame žiakov ZŠ a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa na našej škole uskutoční 12.novembra 2009 v čase od 8,00 do 15,00 hod. Poskytneme podrobné informácie o ponúkaných

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 10.10.2009, 13:02:56
Posledná modifikácia: 12.10.2009, 11:30:04

Otvorenie prevádzky bazéna a telocviční pre verejnosť

Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že prevádzka bazéna a telocviční pre verejnosť bude od 1.októbra 2009. Permanentky si možno zakúpiť od 1.10.2009 v čase od

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 28.09.2009, 10:48:43

Ocenenie z medzinárodnej fotografickej súťaže má naša Marta Murgašová

11. mája 2009 bolo v Banskej bystrici vyhlásenie výsledkov medzinárodnej fotografickej súťaže Zelený svet, ktorú vyhlasuje Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR. Cenu za víťaznú prácu v

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 18.05.2009, 12:36:12
Posledná modifikácia: 18.05.2009, 12:37:29

Cenu spoločnosti Siemens získali naši - Matúš Ranuša a Patrik Šebesta

Mladí technologickí inovátori predstavili svoje projekty v 6. ročníku súťaže Siemens Young Generation Award Cieľom súťaže je využiť teoretické vedomosti účastníkov získané v škole na realizáciu zadaných projektov a pripraviť tak

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 23.04.2009, 18:17:16
Posledná modifikácia: 23.04.2009, 18:20:21

60. výročie založenia školy

20.februára 2009 o 10,00 hod. si akadémiou v MsKS Nové Mesto nad Váhom pripomenieme 60. výročie založenia našej školy. Pozývame kolegov, absolventov a všetkých priaznivcov školy.

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 18.02.2009, 14:46:43
Posledná modifikácia: 25.02.2009, 14:43:09

Kvalitný produkt Podjavoriny

Mesto a Klub podjavorinských rodákov udelili 11.1.2009 našej škole pri príležitosti 60. výročia založenia školy a za kvalitnú prácu a aplikovanie moderných metód vyučovania v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu titul Kvalitný

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 17.01.2009, 15:39:52
Posledná modifikácia: 21.01.2009, 08:36:01

Euroscola 2009

Tento rok sme sa opäť zapojili do súťaže Euroscola organizovanej Európskym parlamentom (EP) v zastúpení kanceláriou EP na Slovensku. Program Euroscola je zaujímavá a pútavá forma ako priblížiť mladým ľuďom problematiku

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 09.01.2009, 08:56:02
Posledná modifikácia: 09.01.2009, 08:58:44

ZENIT v strojárstve - krajské kolo

V dňoch 27. a 28.11. 2008 sa u nás uskutočnilo krajské kolo 10. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve. Študenti súťažili v 3 kategóriách. Víťaz z každej z nich postupuje do

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 28.11.2008, 11:38:04
Posledná modifikácia: 28.11.2008, 12:44:41

Výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa pre odborné predmety

Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 14.11.2008, 06:19:46
Posledná modifikácia: 14.11.2008, 06:20:23
<<  <  (29 / 33) >  >>
Počet záznamov na stranu: 5 |10 | 15 |20
Zobraziť stranu: 

TOP

Copyright © 2004, ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom. Štruktúra portálu | RSS 2.0 kanál
Valid XHTML 1.0 Strict & CSS L2.