Flash / grafická verzia portálu: www.spsnmnv.sk.

Submenu

Prihlásenie (login)

InfoBox

MailBox

mailbox:

vymazať e-mail
pridať e-mail

Anketa


Momentálne neprebieha
žiadna anketa.

> archív ankiet

Novinky 

Na kontaktnom seminári Comenius vo Fínsku

Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj a IKT - pod týmto názvom prebiehal kontaktný seminár vo fínskom Oulu, ktorého sa v dňoch 7. – 11. októbra 2009 zúčastnila učiteľka školy PaedDr. Eva Luptáková s finančnou podporou poskytnutou z Programu celoživotného vzdelávania.
Seminár bol určený pre riaditeľov a učiteľov základných a stredných (všeobecnovzdelávacích a odborných) škôl, so žiakmi vo veku od 11 rokov vyššie, so záujmom o školské partnerstvá Comenius, zameriavajúce sa na environmentálne otázky. 15 krajín reprezentovalo 48 účastníkov. Seminára sa tiež zúčastnili predstavitelia národných kancelárií. Rokovacím jazykom bola angličtina. Účastníci seminára vytvorili skupiny a pripravili si základy svojej medzinárodnej projektovej spolupráce.


Autor: admin | Dátum a čas pridania: 20.10.2009, 20:02:34
Posledná modifikácia: 20.10.2009, 20:07:29

Prílohy:
Príloha 1 (slovensky_stanok.JPG) | Príloha 2 (nas_projektovy_tim.JPG) | Príloha 3 (saaic.JPG) | Príloha 4 (logo_PCV.JPG) | 

<< naspäť

TOP

Copyright © 2004, ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom. Štruktúra portálu | RSS 2.0 kanál
Valid XHTML 1.0 Strict & CSS L2.