Flash / grafická verzia portálu: www.spsnmnv.sk.

Submenu

Prihlásenie (login)

InfoBox

MailBox

mailbox:

vymazať e-mail
pridať e-mail

Anketa


Momentálne neprebieha
žiadna anketa.

> archív ankiet

Novinky 

Výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa pre odborné predmety

Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších úprav vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa pre odborné predmety.
Prihlášku do výberového konania zašlite spolu s požadovanými dokladmi na adresu:
Stredná odborná škola, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom do 15. februára 2009.
Podrobnejšie v prílohe.

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 14.11.2008, 06:19:46
Posledná modifikácia: 14.11.2008, 06:20:23

Prílohy:
Príloha 1 (výberové konanie_112008.pdf) | 

<< naspäť

TOP

Copyright © 2004, ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom. Štruktúra portálu | RSS 2.0 kanál
Valid XHTML 1.0 Strict & CSS L2.