Flash / grafická verzia portálu: www.spsnmnv.sk.

Submenu

Prihlásenie (login)

InfoBox

MailBox

mailbox:

vymazať e-mail
pridať e-mail

Anketa


Momentálne neprebieha
žiadna anketa.

> archív ankiet

Novinky 

Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO s našou účasťou

Od roku 1994 je Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom Pridruženou školou UNESCO. Mnohé aktivity výchovnovzdelávacieho procesu preto zameriava na kultúru, aby tak žiaci získavali skúsenosti a rozvíjali vedomosti a zručnosti aj oblasti kultúrnej i spoločenskej. 8. septembra 2021 sa konalo v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO. Počas tohto stretnutia odznelo mnoho zaujímavých a podnetných informácií týkajúcich sa aktuálnych tém, aktivít katedier UNESCO, pridružených škôl UNESCO, miest a obcí UNESCO, no hlavne kultúrnych i vzdelávacích aktivít, ktoré sa podarilo zrealizovať. Novinkou je, že nehmotné kultúrne dedičstvo UNESCO bolo rozšírené o lokalitu „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západný segment)“ a o lokalitu „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“. Na tomto podujatí aktívne vystúpil s príspevkom o umelej inteligencii, trvalo udržateľnom rozvoji a úlohe učiteľa v 21. storočí aj náš pedagóg PhDr. Ondrej Halás, PhD., školský koordinátor UNESCO ASPnet.

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 10.09.2021, 07:03:05
Posledná modifikácia: 10.09.2021, 07:04:39

Prílohy:
Príloha 1 (ForumUnesco.jpeg) | Príloha 2 (Program.pdf) | 

<< naspäť

TOP

Copyright © 2004, ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom. Štruktúra portálu | RSS 2.0 kanál
Valid XHTML 1.0 Strict & CSS L2.