Flash / grafická verzia portálu: www.spsnmnv.sk.

Submenu

Prihlásenie (login)

InfoBox

MailBox

mailbox:

vymazať e-mail
pridať e-mail

Anketa


Momentálne neprebieha
žiadna anketa.

> archív ankiet

Novinky 

Virtual tour of my Country - online projekt

Ako iste viete, naša škola sa v tomto náročnom pandemickom období zapojila do medzinárodného projektu „Virtual tour of my Country“. Bola to výzva, ktorej sme sa chopili a úspešne zvládli.
Prečo výzva? Minimálne preto, lebo aktivity projektu - prebiehajúce v období od 1. februára 2021 do 31. 3. 2021 vo virtuálnom prostredí Facebook a Zoom - bolo treba skĺbiť s prebiehajúcim online dištančným vzdelávaním. Ďalším odôvodnením „prečo výzva?“ je fakt, že piati žiaci Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom dostali šancu spoznať rovesníkov z Ruska či z ďalekej Ázie – rovesníkov zo škôl nachádzajúcich sa v Indii, v Indonézii či Singapure. Okrem toho, žiaci mali možnosť zdokonaliť a vycibriť si jazykové zručnosti z anglického jazyka; taktiež možnosť dozvedieť sa viac o histórii, zvykoch, tradíciách, kultúre, pamiatkach, turisticky zaujímavých miestach týchto krajín, o životnom štýle ľudí žijúcich v ázijských krajinách a v Rusku. Bolo to pre všetkých zaujímavé, poučné a iste aj obohacujúce.
Samozrejme, žiaci Jakub Jurica (I.D), Alex Malíček (II.D), Richard Širka (II.B), Fabian Dubec (III.D) a Martin Valo (III.D), nemali len počúvať a nasávať nové informácie, mali aj robiť v tomto období projektové aktivity, ktorých sa skvele zhostili. Vytvorili prezentáciu o Slovenskej republike, ktorej obsah potom predstavili partnerským školám vo virtuálnych prostrediach Zoom a Facebook. Teší nás, že o krásach nášho malého Slovenska, o jeho Unesco pamiatkach, o Trenčianskom samosprávnom kraji, o našej škole a iných zaujímavostiach, tak už teraz vie aj zopár ďalších ľudí z Ruska a z Ázie. Žiaci komunikovali so svojimi rovesníkmi zo zahraničia, čím sa naozaj zdokonaľovali v angličtine, nehovoriac o tom, že získali a nadviazali nové priateľstvá, ktoré budú snáď v budúcnosti viac a viac vzájomne utužovať.
Dohľad nad týmito projektovými aktivitami mali naši pedagógovia Mgr. Zuzana Pánisová a PhDr. Ondrej Halás, PhD.
Hlavný projektový koordinátor, partnerská škola z Indie, vyjadril vieru, že táto naša prvotná medzinárodná online projektová spolupráca sa bude rozvíjať ďalšími aktivitami v možných budúcich projektoch. India i ostatné partnerské školy tiež dúfajú, že by sa spolupráca našich škôl mohla v neskoršom období pretaviť do realizácie medzinárodných euro-ázijských výmenných pobytov žiakov a učiteľov. Už teraz sa tešíme sa na nové výzvy, ktoré napomôžu učiteľom a žiakom našej SPŠ napredovať osobnostne, profesijne, jazykovo i kultúrne.


Autor: admin | Dátum a čas pridania: 29.03.2021, 16:40:53
Posledná modifikácia: 29.03.2021, 17:17:36

Prílohy:
Príloha 1 (thumbnail_zoom.png) | Príloha 2 (thumbnail_Rusko.png) | Príloha 3 (thumbnail_India.png) | Príloha 4 (thumbnail_Indonezia.png) | Príloha 5 (thumbnail_Singapur.png) | Príloha 6 (thumbnail_Slovensko.png) | 

<< naspäť

TOP

Copyright © 2004, ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom. Štruktúra portálu | RSS 2.0 kanál
Valid XHTML 1.0 Strict & CSS L2.