Flash / grafická verzia portálu: www.spsnmnv.sk.

Submenu

Prihlásenie (login)

InfoBox

MailBox

mailbox:

vymazať e-mail
pridať e-mail

Anketa


Momentálne neprebieha
žiadna anketa.

> archív ankiet

Novinky 

Na celosvetovej konferencii učiteľov E2 2019 v Paríži nás reprezentovala PaedDr. Jarmila Janisková

Konferencia E2 je každoročné celosvetové podujatie, ktoré organizuje Microsoft. Jeho poslaním je, aby sa stretli najinovatívnejší učitelia celého sveta, predviedli svoje projekty, ktoré robia vo svojich školách, triedach na špeciálnom vzdelávacom trhovisku nápadov Learning Marketplace a vzájomne sa inšpirovali. Každoročne sú účastníci konferencie (učitelia) vopred rozdelení do pracovných skupín, v ktorých vo vymedzenom čase pracujú na úlohe (výzve), ktorá je predstavená na úvod konferencie.
V metropole Francúzska sa začiatkom apríla stretlo 300 pedagógov z rôznych krajín celého sveta, ktorí sa zapojili do programu Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE). Program je určený pre inovatívnych učiteľov, ktorí radi skúšajú nové postupy vo vyučovaní s využitím technológií. Kvalifikáciou na účasť na konferencii E2 pre MIEE bolo v tomto školskom roku zapojenie sa do súťaže TechPill Challenge. V súťaži mali učitelia za úlohu vytvoriť akýsi liek, ktorým vyliečia ,,body bolesti“ v školách. Ja som sa do tejto súťaže prihlásila tiež, ale nie preto, aby som získala možnosť zúčastniť sa konferencie. Ja som sa už v roku 2016 úspešne zúčastnila konferencie E2 v Budapešti a dokonca som tam získala so svojím tímom 2. miesto v kategórii Strategize. Chcela som prispieť svojím nápadom ako pomáhať vo vzdelávaní integrovaným žiakom.
Za Slovensko súťaž vyhrala pani učiteľka Katarína Hvizdová, ktorá týmto získala tzv. vstupenku na E2. Keď prišla požiadavka na nomináciu učiteľov na E2 ako Microsoft Innovative Educator Fellow (MIEF), tak nominácia padla na mňa. V tomto školskom roku som podmienky na MIEF za Slovensko splnila ako jediná. Status MIEF získavajú pedagógovia zapojení do programu MIEE, ktorí dosiahli v rámci programu významné úspechy. Následne som bola vybraná ako jedna zo siedmych mentorov (Fellow) z Európy. Mojou úlohou na konferencii bolo viesť tím, byť mu nápomocná s technológiami, usmerniť ich v nápadoch. V mojom tíme boli učitelia z Egypta, Holandska, Indie, Srbska a z Ekvadoru.
Súčasťou konferencie bola dvojdňová výzva pre účastníkov. Učitelia mali pripraviť projekt – návrh vyučovacej hodiny, ktorá vtiahne žiakov do mesta Paríž. Projekty boli hodnotené v štyroch kategóriách: Názor študenta, Kreativita, Spolupráca a Inklúzia. Mojou úlohou ako MIEF bolo aj hodnotiť projekty, ktoré tímy počas výzvy vypracovali. Bola to zaujímavé vidieť mnohé prístupy k riešeniu výzvy.
Konferencie sa okrem iných aktívne zúčastnil aj viceprezident Microsoftu pre vzdelávanie Antony Salcito. Každý učiteľ sa snažil ukázať na konferencii to najzaujímavejšie, najinovatívnejšie, čo vo svojej škole so svojimi žiakmi robí. Videli sme nové technológie, ich netradičné využitie, nové prístupy vo vzdelávaní, ale aj nové myšlienky, ktoré sa postupne do vzdelávania dostávajú. Medzi také patrí napríklad riešenie environmentálnych záťaží prostredníctvom žiackych riešení. Počas konferencie sa hovorilo o aplikáciách, ktoré môžu byť prostriedkom vo vzdelávaní ako Translator, Minecraft Education Edition, Teams, OneNote, MakeCode, Skype in the Classroom a mnoho ďalších.
V neposlednom rade bolo dôležité nadviazať kontakty na vzájomnú spoluprácu škôl, tried a samotných učiteľov.

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 02.05.2019, 17:37:55
Posledná modifikácia: 02.05.2019, 17:40:23

Prílohy:
Príloha 1 (JJ-SK1.jpg) | Príloha 2 (JJ-3.jpg) | Príloha 3 (JJ- diplom.jpg) | Príloha 4 (JJ-ParizE2.jpg) | Príloha 5 (JJ-4.jpg) | Príloha 6 (JJ-6.jpg) | 

<< naspäť

TOP

Copyright © 2004, ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom. Štruktúra portálu | RSS 2.0 kanál
Valid XHTML 1.0 Strict & CSS L2.