Flash / grafická verzia portálu: www.spsnmnv.sk.

Submenu

Prihlásenie (login)

InfoBox

MailBox

mailbox:

vymazať e-mail
pridať e-mail

Anketa


Momentálne neprebieha
žiadna anketa.

> archív ankiet

Novinky 

Pozvánka na prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2019/2020 sa konajú 13.5. a 16.5.2019 (termín podľa toho, aký bol uvedený na prihláške uchádzača) od 8,00 hod. v aule školy, a to z predmetov SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA a MATEMATIKA.
Uchádzač o štúdium si prinesie písacie potreby a kalkulačku.
Ako osobný doklad predloží uchádzač na vyzvanie rodný list, prípadne občiansky preukaz.
V prípade, že sa uchádzač pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšky v náhradnom termíne. Žiadosť spolu s potvrdením, ktoré dokladuje dôvod neúčasti, treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8,00 hodiny.
Ak uchádzač v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka (T9) základnej školy dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 90%, nerobí prijímaciu skúšku a bude prijatý na štúdium. Pre týchto uchádzačov sa 13.5.2019 uskutoční zápis na sekretariáte školy v čase 8,30 – 15,30 hod.
Na zápis sa musí dostaviť zákonný zástupca žiaka a prinesie so sebou preukaz totožnosti a zápisný lístok, ktorý žiakovi vydá základná škola. Ak sa nebude môcť zákonný zástupca v určenom termíne zúčastniť zápisu, ohlási sa telefonicky na číslo 032/7465214 alebo 032/7465210.
Pozvánky na prijímacie skúšky boli odoslané uchádzačom aj klasickou poštou.
V Novom Meste nad Váhom dňa 29. apríla 2019.Autor: admin | Dátum a čas pridania: 29.04.2019, 19:12:01

Prílohy:
Príloha 1 (pozvanka web.pdf) | 

<< naspäť

TOP

Copyright © 2004, ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom. Štruktúra portálu | RSS 2.0 kanál
Valid XHTML 1.0 Strict & CSS L2.