Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

ascskola (6K)
projekt HWTALE
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

Ocenenie z medzinárodnej fotografickej súťaže má naša Marta Murgašová

11. mája 2009 bolo v Banskej bystrici vyhlásenie výsledkov medzinárodnej fotografickej súťaže Zelený svet, ktorú vyhlasuje Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR. Cenu za víťaznú prácu v

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 18.05.2009, 12:36:12
Posledná modifikácia: 18.05.2009, 12:37:29

Cenu spoločnosti Siemens získali naši - Matúš Ranuša a Patrik Šebesta

Mladí technologickí inovátori predstavili svoje projekty v 6. ročníku súťaže Siemens Young Generation Award Cieľom súťaže je využiť teoretické vedomosti účastníkov získané v škole na realizáciu zadaných projektov a pripraviť tak

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 23.04.2009, 18:17:16
Posledná modifikácia: 23.04.2009, 18:20:21

60. výročie založenia školy

20.februára 2009 o 10,00 hod. si akadémiou v MsKS Nové Mesto nad Váhom pripomenieme 60. výročie založenia našej školy. Pozývame kolegov, absolventov a všetkých priaznivcov školy.

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 18.02.2009, 14:46:43
Posledná modifikácia: 25.02.2009, 14:43:09

Kvalitný produkt Podjavoriny

Mesto a Klub podjavorinských rodákov udelili 11.1.2009 našej škole pri príležitosti 60. výročia založenia školy a za kvalitnú prácu a aplikovanie moderných metód vyučovania v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu titul Kvalitný

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 17.01.2009, 15:39:52
Posledná modifikácia: 21.01.2009, 08:36:01

Euroscola 2009

Tento rok sme sa opäť zapojili do súťaže Euroscola organizovanej Európskym parlamentom (EP) v zastúpení kanceláriou EP na Slovensku. Program Euroscola je zaujímavá a pútavá forma ako priblížiť mladým ľuďom problematiku

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 09.01.2009, 08:56:02
Posledná modifikácia: 09.01.2009, 08:58:44

ZENIT v strojárstve - krajské kolo

V dňoch 27. a 28.11. 2008 sa u nás uskutočnilo krajské kolo 10. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve. Študenti súťažili v 3 kategóriách. Víťaz z každej z nich postupuje do

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 28.11.2008, 11:38:04
Posledná modifikácia: 28.11.2008, 12:44:41

Výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa pre odborné predmety

Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 14.11.2008, 06:19:46
Posledná modifikácia: 14.11.2008, 06:20:23

Súťaž zručnosti žiakov základných škôl

Dňa 16.októbra 2008 sa uskutočnil na našej škole už 8. ročník súťaže zručnosti žiakov základných škôl okresu. Súťaž pebieha pod záštitou miestnych firiem a mesta. V troch technických disciplínach

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 16.10.2008, 14:57:50
Posledná modifikácia: 17.10.2008, 07:42:25

Medzinárodný projekt o využívaní informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní - stretnutie v Nórsku za našej účasti

Koordinátori medzinárodného projektu “Vyučovanie európskym spôsobom – cesta k IKT v triede“ (našu školu reprezentovala Dr. Eva Luptáková - koordinátorka projektov a vyučujúca anglického jazyka) v programoch eTwinning a

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 27.04.2008, 13:56:06
Posledná modifikácia: 28.04.2008, 10:25:09

Regionálne kolo SOČ

Dňa 29.2.2008 sa uskutočnilo na našej škole regionálne kolo SOČ. V prílohe uvádzame výsledkovú listinu. Z každého odboru postupujú do krajského kola práce, ktoré sa umiestnili na prvom a druhom

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 02.03.2008, 14:57:51
Posledná modifikácia: 02.03.2008, 14:59:03
<<  <  (36 / 39) >  >>
Počet záznamov na stranu: 5 |10 | 15 |20
Zobraziť stranu: 

TOP