Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

openwebmail (3K)
____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

Súťaž zručnosti žiakov ZŠ

Dňa 21.októbra 2009 sa uskutočnil na našej škole 9. ročník súťaže zručnosti žiakov základných škôl okresu. Súťaž pebieha pod záštitou miestnych firiem a mesta. V troch technických disciplínach deviataci

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 22.10.2009, 10:28:20
Posledná modifikácia: 22.10.2009, 10:34:05

Na kontaktnom seminári Comenius vo Fínsku

Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj a IKT - pod týmto názvom prebiehal kontaktný seminár vo fínskom Oulu, ktorého sa v dňoch 7. – 11. októbra 2009 zúčastnila učiteľka školy PaedDr. Eva

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 20.10.2009, 20:02:34
Posledná modifikácia: 20.10.2009, 20:07:29

Deň otvorených dverí

Pozývame žiakov ZŠ a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa na našej škole uskutoční 12.novembra 2009 v čase od 8,00 do 15,00 hod. Poskytneme podrobné informácie o ponúkaných

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 10.10.2009, 13:02:56
Posledná modifikácia: 12.10.2009, 11:30:04

Otvorenie prevádzky bazéna a telocviční pre verejnosť

Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že prevádzka bazéna a telocviční pre verejnosť bude od 1.októbra 2009. Permanentky si možno zakúpiť od 1.10.2009 v čase od

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 28.09.2009, 10:48:43

Ocenenie z medzinárodnej fotografickej súťaže má naša Marta Murgašová

11. mája 2009 bolo v Banskej bystrici vyhlásenie výsledkov medzinárodnej fotografickej súťaže Zelený svet, ktorú vyhlasuje Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR. Cenu za víťaznú prácu v

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 18.05.2009, 12:36:12
Posledná modifikácia: 18.05.2009, 12:37:29

Cenu spoločnosti Siemens získali naši - Matúš Ranuša a Patrik Šebesta

Mladí technologickí inovátori predstavili svoje projekty v 6. ročníku súťaže Siemens Young Generation Award Cieľom súťaže je využiť teoretické vedomosti účastníkov získané v škole na realizáciu zadaných projektov a pripraviť tak

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 23.04.2009, 18:17:16
Posledná modifikácia: 23.04.2009, 18:20:21

60. výročie založenia školy

20.februára 2009 o 10,00 hod. si akadémiou v MsKS Nové Mesto nad Váhom pripomenieme 60. výročie založenia našej školy. Pozývame kolegov, absolventov a všetkých priaznivcov školy.

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 18.02.2009, 14:46:43
Posledná modifikácia: 25.02.2009, 14:43:09

Kvalitný produkt Podjavoriny

Mesto a Klub podjavorinských rodákov udelili 11.1.2009 našej škole pri príležitosti 60. výročia založenia školy a za kvalitnú prácu a aplikovanie moderných metód vyučovania v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu titul Kvalitný

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 17.01.2009, 15:39:52
Posledná modifikácia: 21.01.2009, 08:36:01

Euroscola 2009

Tento rok sme sa opäť zapojili do súťaže Euroscola organizovanej Európskym parlamentom (EP) v zastúpení kanceláriou EP na Slovensku. Program Euroscola je zaujímavá a pútavá forma ako priblížiť mladým ľuďom problematiku

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 09.01.2009, 08:56:02
Posledná modifikácia: 09.01.2009, 08:58:44

ZENIT v strojárstve - krajské kolo

V dňoch 27. a 28.11. 2008 sa u nás uskutočnilo krajské kolo 10. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve. Študenti súťažili v 3 kategóriách. Víťaz z každej z nich postupuje do

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 28.11.2008, 11:38:04
Posledná modifikácia: 28.11.2008, 12:44:41
<<  <  (32 / 36) >  >>
Počet záznamov na stranu: 5 |10 | 15 |20
Zobraziť stranu: 

TOP