Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

openwebmail (3K)
____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

Burza informácií a Deň otvorených dverí

12.11.2009 sa uskutočnila v priestoroch našej školy Burza informácií, ktorú organizoval ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom. V rámci akcie prebehlo aj rokovanie za "okrúhlym stolom" na tému Mladí ľudia

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 17.11.2009, 19:11:45
Posledná modifikácia: 18.11.2009, 14:39:09

O využívaní mobilných technológií v portugalskej Sintre

V dňoch 29. – 31. októbra 2009 sa PaedDr. Eva Luptáková zúčastnila seminára programu eTwinning v portugalskej Sintre, venovaného využívaniu mobilných technológií v projektovom vyučovaní žiakov stredných škôl. Hlavným cieľom

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 10.11.2009, 09:48:59
Posledná modifikácia: 12.11.2009, 19:05:14

Súťaž zručnosti žiakov ZŠ

Dňa 21.októbra 2009 sa uskutočnil na našej škole 9. ročník súťaže zručnosti žiakov základných škôl okresu. Súťaž pebieha pod záštitou miestnych firiem a mesta. V troch technických disciplínach deviataci

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 22.10.2009, 10:28:20
Posledná modifikácia: 22.10.2009, 10:34:05

Na kontaktnom seminári Comenius vo Fínsku

Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj a IKT - pod týmto názvom prebiehal kontaktný seminár vo fínskom Oulu, ktorého sa v dňoch 7. – 11. októbra 2009 zúčastnila učiteľka školy PaedDr. Eva

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 20.10.2009, 20:02:34
Posledná modifikácia: 20.10.2009, 20:07:29

Deň otvorených dverí

Pozývame žiakov ZŠ a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa na našej škole uskutoční 12.novembra 2009 v čase od 8,00 do 15,00 hod. Poskytneme podrobné informácie o ponúkaných

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 10.10.2009, 13:02:56
Posledná modifikácia: 12.10.2009, 11:30:04

Otvorenie prevádzky bazéna a telocviční pre verejnosť

Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že prevádzka bazéna a telocviční pre verejnosť bude od 1.októbra 2009. Permanentky si možno zakúpiť od 1.10.2009 v čase od

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 28.09.2009, 10:48:43

Ocenenie z medzinárodnej fotografickej súťaže má naša Marta Murgašová

11. mája 2009 bolo v Banskej bystrici vyhlásenie výsledkov medzinárodnej fotografickej súťaže Zelený svet, ktorú vyhlasuje Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR. Cenu za víťaznú prácu v

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 18.05.2009, 12:36:12
Posledná modifikácia: 18.05.2009, 12:37:29

Cenu spoločnosti Siemens získali naši - Matúš Ranuša a Patrik Šebesta

Mladí technologickí inovátori predstavili svoje projekty v 6. ročníku súťaže Siemens Young Generation Award Cieľom súťaže je využiť teoretické vedomosti účastníkov získané v škole na realizáciu zadaných projektov a pripraviť tak

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 23.04.2009, 18:17:16
Posledná modifikácia: 23.04.2009, 18:20:21

60. výročie založenia školy

20.februára 2009 o 10,00 hod. si akadémiou v MsKS Nové Mesto nad Váhom pripomenieme 60. výročie založenia našej školy. Pozývame kolegov, absolventov a všetkých priaznivcov školy.

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 18.02.2009, 14:46:43
Posledná modifikácia: 25.02.2009, 14:43:09

Kvalitný produkt Podjavoriny

Mesto a Klub podjavorinských rodákov udelili 11.1.2009 našej škole pri príležitosti 60. výročia založenia školy a za kvalitnú prácu a aplikovanie moderných metód vyučovania v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu titul Kvalitný

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 17.01.2009, 15:39:52
Posledná modifikácia: 21.01.2009, 08:36:01
<<  <  (31 / 35) >  >>
Počet záznamov na stranu: 5 |10 | 15 |20
Zobraziť stranu: 

TOP