Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________


Ochrana osobných údajov ____________________

ascskola (36K) Spoločne bez hraníc
____________________
ascskola (14K)
projekt C.L.M.R.E.S.
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO s našou účasťou

Od roku 1994 je Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom Pridruženou školou UNESCO. Mnohé aktivity výchovnovzdelávacieho procesu preto zameriava na kultúru, aby tak žiaci získavali skúsenosti a rozvíjali vedomosti a zručnosti aj oblasti kultúrnej i spoločenskej. 8. septembra 2021 sa konalo v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO. Počas tohto stretnutia odznelo mnoho zaujímavých a podnetných informácií týkajúcich sa aktuálnych tém, aktivít katedier UNESCO, pridružených škôl UNESCO, miest a obcí UNESCO, no hlavne kultúrnych i vzdelávacích aktivít, ktoré sa podarilo zrealizovať. Novinkou je, že nehmotné kultúrne dedičstvo UNESCO bolo rozšírené o lokalitu „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západný segment)“ a o lokalitu „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“. Na tomto podujatí aktívne vystúpil s príspevkom o umelej inteligencii, trvalo udržateľnom rozvoji a úlohe učiteľa v 21. storočí aj náš pedagóg PhDr. Ondrej Halás, PhD., školský koordinátor UNESCO ASPnet.

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 10.09.2021, 07:03:05
Posledná modifikácia: 10.09.2021, 07:04:39

Prílohy:
Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: ForumUnesco.jpeg 
Veľkosť: 2911330B 
Typ: image/jpegPríloha 1 (ForumUnesco.jpeg) | Adobe Acrobat Document (PDF); 
Portable Document Format;  
Súbor: Program.pdf 
Veľkosť: 390742B 
Typ: application/pdfPríloha 2 (Program.pdf) | 

<< naspäť

TOP