Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________


Ochrana osobných údajov ____________________

ascskola (36K) Spoločne bez hraníc
____________________
ascskola (14K)
projekt C.L.M.R.E.S.
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

Začiatok školského roka 2. 9. 2021 o 8,45 hod.

Začiatok 8,45 hod. – pred hlavným vchodom do školy
2. – 4. ročník: po slávnostnom otvorení škol. roka triednická hodina v kmeňových učebniach
vstup do školy cez šatne s rúškom za dodržania bezpečnostných epidemiologických usmernení: rúško – odstup – dezinfekcia rúk ( R O R)

1.ročník:
po slávnostnom otvorení škol.roka - vstup do školy cez hlavný vchod pod vedením triedneho učiteľa s rúškom za dodržania bezpečnostných epidemiologických usmernení: rúško – odstup – dezinfekcia rúk (R O R), následne triednická hodina v kmeňových učebniach

Od 3. 9. 2021
vyučovanie podľa rozvrhu zverejneného na Edupage, 1. – nepárny týždeň (bude zverejnený do 2.9.2021)
• vyučovanie 3.9.2021 prebieha v kmeňových (určených) učebniach,
• 1.- 2. hod.: hodiny s triednym učiteľom - všetky triedy; potom riadne vyučovanie
• 1.ročník – preberanie učebníc pod vedením triednych uč.;
od 10,00 hod. poučenie BOZP v aule.
Žiaci používajú elektronický dochádzkový systém (čipy), do školy vstupujú cez šatne.

• 2.9.2021, najneskôr 3.9.2021 triedi učitelia skontrolujú cez edupage, resp. vyzbierajú od žiakov doklad: „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, (Tlačivo dostupné na školskom webe v auguste 2021, na edupage). Môžete poslať elektronicky cez edupage, e-mailom...
• od 6.9.2021 vyučovanie v učebniach podľa rozvrhu


Podrobnejšie v prílohe.

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 27.08.2021, 13:23:45
Posledná modifikácia: 27.08.2021, 13:25:26

Prílohy:
Neznmy typ sboru;  
Súbor: na edupage a web.docx 
Veľkosť: 253971B 
Typ: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentPríloha 1 (na edupage a web.docx) | Neznmy typ sboru;  
Súbor: 20488.-pisomné vyhlasenie.docx 
Veľkosť: 25649B 
Typ: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentPríloha 2 (20488.-pisomné vyhlasenie.docx) | 

<< naspäť

TOP