Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________


Ochrana osobných údajov ____________________

ascskola (36K) Spoločne bez hraníc
____________________
ascskola (14K)
projekt C.L.M.R.E.S.
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

Pozvánka na prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2021/2022 sa konajú 3.mája 2021 a 10. mája 2021 (termín podľa toho, aký bol uvedený na prihláške uchádzača) od 9,00 hod., a to z predmetov SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA a MATEMATIKA.
Uchádzač o štúdium si prinesie písacie potreby a kalkulačku (mobil nie je dovolené používať), rúško alebo respirátor.
Ako osobný doklad predloží rodný list, prípadne občiansky preukaz.
Uchádzač sa pri vstupe do budovy preukazuje negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (napríklad v prípade prekonania ochorenia). Rodičom sprevádzajúcich detí je vstup do školy zakázaný. Na otázky budeme odpovedať pri vstupe pred školou.
V prípade, že sa uchádzač pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšky v náhradnom termíne. Žiadosť spolu s potvrdením, ktoré dokladuje dôvod neúčasti, treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 9,00 hodiny.
Pozvánky na prijímacie skúšky sú odosielané uchádzačom elektronicky cez edupage, prípadne klasickou poštou (ak nebol v prihláške e-mail rodiča).
Kódom uchádzača vo výsledkových listinách bude jeho rodné číslo.


Autor: admin | Dátum a čas pridania: 23.04.2021, 10:51:58
Posledná modifikácia: 23.04.2021, 10:53:41

Prílohy:
Adobe Acrobat Document (PDF); 
Portable Document Format;  
Súbor: pozvanka  web_1.pdf 
Veľkosť: 630805B 
Typ: application/pdfPríloha 1 (pozvanka web_1.pdf) | 

<< naspäť

TOP