Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________


Ochrana osobných údajov ____________________

ascskola (36K) Spoločne bez hraníc
____________________
ascskola (14K)
projekt C.L.M.R.E.S.
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

Virtual tour of my Country - online projekt

Ako iste viete, naša škola sa v tomto náročnom pandemickom období zapojila do medzinárodného projektu „Virtual tour of my Country“. Bola to výzva, ktorej sme sa chopili a úspešne zvládli.
Prečo výzva? Minimálne preto, lebo aktivity projektu - prebiehajúce v období od 1. februára 2021 do 31. 3. 2021 vo virtuálnom prostredí Facebook a Zoom - bolo treba skĺbiť s prebiehajúcim online dištančným vzdelávaním. Ďalším odôvodnením „prečo výzva?“ je fakt, že piati žiaci Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom dostali šancu spoznať rovesníkov z Ruska či z ďalekej Ázie – rovesníkov zo škôl nachádzajúcich sa v Indii, v Indonézii či Singapure. Okrem toho, žiaci mali možnosť zdokonaliť a vycibriť si jazykové zručnosti z anglického jazyka; taktiež možnosť dozvedieť sa viac o histórii, zvykoch, tradíciách, kultúre, pamiatkach, turisticky zaujímavých miestach týchto krajín, o životnom štýle ľudí žijúcich v ázijských krajinách a v Rusku. Bolo to pre všetkých zaujímavé, poučné a iste aj obohacujúce.
Samozrejme, žiaci Jakub Jurica (I.D), Alex Malíček (II.D), Richard Širka (II.B), Fabian Dubec (III.D) a Martin Valo (III.D), nemali len počúvať a nasávať nové informácie, mali aj robiť v tomto období projektové aktivity, ktorých sa skvele zhostili. Vytvorili prezentáciu o Slovenskej republike, ktorej obsah potom predstavili partnerským školám vo virtuálnych prostrediach Zoom a Facebook. Teší nás, že o krásach nášho malého Slovenska, o jeho Unesco pamiatkach, o Trenčianskom samosprávnom kraji, o našej škole a iných zaujímavostiach, tak už teraz vie aj zopár ďalších ľudí z Ruska a z Ázie. Žiaci komunikovali so svojimi rovesníkmi zo zahraničia, čím sa naozaj zdokonaľovali v angličtine, nehovoriac o tom, že získali a nadviazali nové priateľstvá, ktoré budú snáď v budúcnosti viac a viac vzájomne utužovať.
Dohľad nad týmito projektovými aktivitami mali naši pedagógovia Mgr. Zuzana Pánisová a PhDr. Ondrej Halás, PhD.
Hlavný projektový koordinátor, partnerská škola z Indie, vyjadril vieru, že táto naša prvotná medzinárodná online projektová spolupráca sa bude rozvíjať ďalšími aktivitami v možných budúcich projektoch. India i ostatné partnerské školy tiež dúfajú, že by sa spolupráca našich škôl mohla v neskoršom období pretaviť do realizácie medzinárodných euro-ázijských výmenných pobytov žiakov a učiteľov. Už teraz sa tešíme sa na nové výzvy, ktoré napomôžu učiteľom a žiakom našej SPŠ napredovať osobnostne, profesijne, jazykovo i kultúrne.


Autor: admin | Dátum a čas pridania: 29.03.2021, 16:40:53
Posledná modifikácia: 29.03.2021, 17:17:36

Prílohy:
Obrzok (fotografia); 
formt PNG;  
Súbor: thumbnail_zoom.png 
Veľkosť: 782742B 
Typ: image/pngPríloha 1 (thumbnail_zoom.png) | Obrzok (fotografia); 
formt PNG;  
Súbor: thumbnail_Rusko.png 
Veľkosť: 892731B 
Typ: image/pngPríloha 2 (thumbnail_Rusko.png) | Obrzok (fotografia); 
formt PNG;  
Súbor: thumbnail_India.png 
Veľkosť: 978950B 
Typ: image/pngPríloha 3 (thumbnail_India.png) | Obrzok (fotografia); 
formt PNG;  
Súbor: thumbnail_Indonezia.png 
Veľkosť: 1351365B 
Typ: image/pngPríloha 4 (thumbnail_Indonezia.png) | Obrzok (fotografia); 
formt PNG;  
Súbor: thumbnail_Singapur.png 
Veľkosť: 987420B 
Typ: image/pngPríloha 5 (thumbnail_Singapur.png) | Obrzok (fotografia); 
formt PNG;  
Súbor: thumbnail_Slovensko.png 
Veľkosť: 832948B 
Typ: image/pngPríloha 6 (thumbnail_Slovensko.png) | 

<< naspäť

TOP