Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

ascskola (6K)
projekt HWTALE
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

Vyučovanie 8.2. - 12.2.2021

Žiaci 4. ročníka sa od 8.2.2021 učia prezenčne podľa mimoriadneho rozvrhu zverejneného po prihlásení na nástenke edupage. Pre vstup do budovy školy je potrebné, aby všetci zamestnanci školy a žiaci 4.ročníka zúčastňujúci sa prezenčného vyučovania, sa preukázali negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 7 dní.
Súbežne pokračuje dištančné vzdelávanie podľa pokynov vyučujúceho vyučovacej hodiny.
Všetci žiaci zúčastňujúci sa odborného výcviku vo firmách postupujú podľa pokynov firiem.
Sledujete edupage, ak nastanú zmeny, budeme vás informovať.

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 07.02.2021, 13:27:53


<< naspäť

TOP