Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

ascskola (6K)
projekt HWTALE
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

O Z N Á M E N I E

Z dôvodu prerušenia vyučovania v čase od 16.3.2020 (usmernenie MŠVVaŠ SR)
oznamujeme, že v nevyhnutných prípadoch kontaktujte vedenie školy
telefonicky alebo elektronickou formou prostredníctvom zverejnených mailových adries:
Mgr. Peter Rebro: 0917 440 469, zsps@spsnmnv.sk
Ing. Viera Školudová: 0911 079 001, viera.skoludova@spsnmnv.sk (info hlavne o duálnom vzdelávaní)
RNDr. Anna Homolová: 0911 074 001, anna.homolova@spsnmnv.sk

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 16.03.2020, 09:17:55
Posledná modifikácia: 16.03.2020, 09:27:58


<< naspäť

TOP