Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

ascskola (6K)
projekt HWTALE
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

Učiteľ z novomestskej Priemyslovky na konferencii v Krajine vychádzajúceho slnka

Áno, správne. Ako iste všetci dedukujete, reč bude o konferencii konanej v Japonsku. Táto krajina leží na východnom okraji ázijského kontinentu, vzdušnou čiarou približne 9000 kilometrov od Slovenska, a skladá sa z viac ako tritisíc ostrovov – k tým najväčším patria Hokkaido, Honšu, Šikoku a Kjúšu.
Počas posledného novembrového týždňa, v dňoch 25. – 29. 11. 2019, sa v japonskom hlavnom meste Tokio konala medzinárodná konferencia 15. ASEF ClassNet Conference zameraná na tému „Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj (ESD) a AI (umelá inteligencia): Úloha a pripravenosť učiteľov“ a na tri kľúčové otázky: Aké úlohy musia učitelia zohrávať v triedach, aby transformovali vyučovacie a učebné postupy pre ESD v ére AI; akú úroveň znalostí o ESD a AI potrebujú učitelia na rozvoj vhodných pedagogík; aký druh budovania kapacít a podpory partnerstva potrebujú učitelia, aby zmysluplne integrovali VTŠ do školských osnov a zvýšili svoju pripravenosť na éru AI.
Túto konferenciu organizovala ASEF (Asia-Europe Foundation – organizácia, ktorá podporuje ázijsko-európsku spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami, školami, univerzitami) v spolupráci s Univerzitou Sophia, Ministerstvom zahraničných vecí Japonska, japonským Ministerstvom školstva, kultúry, športu, vedy a techniky (MEXT), Univerzitným inštitútom OSN pre pokročilé štúdium trvalej udržateľnosti (UNU-IAS) s podporou Japonskej agentúry pre medzinárodnú spoluprácu (JICA), Združenia pre rozvojové vzdelávanie a zdroje (DEAR), Open univerzity a Vyššej strednej školy v Ochanomizu, jedinej japonskej národnej strednej školy pre dievčatá, ktorá bola založená v roku 1872 a podporuje výchovu k nezávislosti, k vzájomnej spolupráci a dôvere, ku globálnemu občianstvu a plne rozvíja potenciál mladých dievčat.
Cieľom pätnástej ASEF ClassNet Conference bolo podporiť diskusiu o ESD a poskytnúť základné informácie o AI technológiách vo vzdelávaní a vzdelávacom procese. Snahou bolo aj zvýšiť povedomie o ESD a AI ako integrujúceho prvku vo výučbe a učení sa stredoškolského vzdelávania prostredníctvom prípadových štúdií a praktických cvičení. Taktiež bolo cieľom povzbudenie škôl do aktívnej ázijsko-európskej spolupráce a budovania kvalitného vzdelávacieho prostredia pre súčasné i budúce generácie.
Tejto konferencie sa zúčastnilo 57 zástupcov z 51 ASEM krajín (30 z Európy, 21 z Ázie) a boli vybratí z celkového počtu 1700 záujemcov. Zo Slovenska sa tejto konferencie, na základe výzvy UNESCO ASPnet, zúčastnil PhDr. Ondrej Halás, PhD., učiteľ Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom, ktorá je zároveň Pridruženou školou UNESCO a Microsoft školou v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Ešte predtým, ako sa celá konferencia uskutočnila, bolo potrebné splniť viaceré úlohy: bolo potrebné aktívne sa online formou zúčastniť webinárov na témy ESD, AI, japonského školského systému; bolo potrebné poslať fotografie školských tried; realizovať so žiakmi dotazník či napísať v spolupráci s určenými partnermi úvahu na tému: „AI a úloha učiteľa v budúcnosti“.
Následne sa uskutočnila spomenutá konferencia ASEF ClassNet Conference v Tokiu, kde sa všetci dozvedeli informácie okolo trvalo udržateľného rozvoja, o dôležitosti uvedomenia si faktu, že zdroje našej Zeme sú vyčerpateľné a že je potrebné urobiť isté kroky, aby sa budúce generácie nemuseli obávať o ďalší život na nej. S tým súvisela téma AI (umelá inteligencia), technologický rozvoj a ich dôležitosť vo výchovnovzdelávacom procese. Taktiež sa prítomní oboznámili viac s japonským systémom školstva, absolvovali workshopy, prednášky s témou AI a ESD, navštívili univerzity, stredné školy a iné vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa podieľajú na vzdelávaní o potrebách trvalo udržateľného rozvoja a technologického rozvoja. Prebehli aj fantastické diskusie s účastníkmi, prezentácie úspešných projektov z roku 2018; počas nej odzneli mnohé inšpirujúce myšlienky a námety, ktoré môžu posúvať vzdelávanie a vzdelávanie sa vpred, zrealizovali sa oficiálne recepcie so zástupcami ministerstiev a spoluorganizátorských inštitúcií a mnoho ďalších zaujímavých aktivít.
Účasťou na konferencii to všetko len začína... je tu nová výzva v podobe možných ďalších spoluprác na projektoch zameraných na ESD, na AI, na STEM technológie (matematika, fyzika, prírodné vedy), na etiku a etickú rovinu využitia AI, na kultúru a kultúrne dedičstvo ázijských a európskych krajín (UNESCO, UNESCO ASPnet), na rodovú rovnosť či iné zaujímavé a vzdelávaniu prospešné témy. Vďaka tejto konferencii vznikli úžasné priateľstvá, spomienky na inšpiratívny a poučný program... no hlavne, vznikli možnosti ďalšej multikultúrnej spolupráce so školami a vzdelávacími inštitúciami v Európe a v Ázii.

PhDr. Ondrej Halás, PhD.


Autor: admin | Dátum a čas pridania: 08.12.2019, 19:00:06
Posledná modifikácia: 08.12.2019, 19:03:51

Prílohy:
Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: thumbnail_ASEFTokio_Halas (6).jpg 
Veľkosť: 147075B 
Typ: image/jpegPríloha 1 (thumbnail_ASEFTokio_Halas (6).jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: thumbnail_ASEFTokio_Halas (5).jpg 
Veľkosť: 121521B 
Typ: image/jpegPríloha 2 (thumbnail_ASEFTokio_Halas (5).jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: ASEFTokio_Halas (3).jpg 
Veľkosť: 201631B 
Typ: image/jpegPríloha 3 (ASEFTokio_Halas (3).jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: thumbnail_ASEFTokio_Halas (1).jpg 
Veľkosť: 195475B 
Typ: image/jpegPríloha 4 (thumbnail_ASEFTokio_Halas (1).jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: thumbnail_ASEFTokio_Halas (8).jpg 
Veľkosť: 74542B 
Typ: image/jpegPríloha 5 (thumbnail_ASEFTokio_Halas (8).jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: ASEFTokio_Halas (7).jpg 
Veľkosť: 61730B 
Typ: image/jpegPríloha 6 (ASEFTokio_Halas (7).jpg) | 

<< naspäť

TOP