Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

ascskola (6K)
projekt HWTALE
____________________
Učíme sa ANJ ____________________
openwebmail (3K)
____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

SPŠ v Novom Meste nad Váhom má za sebou 7 dekád

Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom tento rok dosiahla významné jubileum – 70 rokov od založenia školy. Oslavy sa konali dňa 28.10.2019.
História školy sa začala písať 1. septembra 1949. Počas svojho pôsobenia ju zastihlo viacero zmien. Kým sa dopracovala k súčasnému stavu, prešla si viacerými názvami a menilo sa i jej sídlo. Pôvodne Odborná škola pre konštrukciu v Novom Meste nad Váhom či Stredná priemyselná škola strojnícka sídli od roku 1974 na Bzinskej ulici. V priebehu desaťročí škola nadobudla svoju multifunkčnosť.
Škola sa neustále teší záujmu mladých ľudí o technické vzdelávanie, ktoré je v súčasnosti pre našu krajinu smerodajné. Aj preto sa vedenie školy prispôsobilo trendom a požiadavkám pracovného trhu a podarilo sa úspešne zaviesť duálne vzdelávanie v spolupráci s viacerými firmami. V školskom roku 2018/2019 opustili brány školy prví úspešní absolventi v systéme duálneho vzdelávania v odboroch mechanik mechatronik a mechanik nastavovač. No od r. 1949 škola vychovala 9250 úspešných absolventov z celého spektra strojárskych a elektrotechnických odborov, o ktoré je stále na trhu práce veľký záujem.
Meradlom úspešnosti školy sú súťaže, do ktorých sa žiaci školy zapájajú, úspešní absolventi a vonkajšia reprezentácia školy. Nie sú to však len žiaci, ktorí prinášajú trofeje a diplomy škole, ale je potrebné si uvedomiť, že za ich výsledkami stojí tvrdá drina, obetavosť a kreativita učiteľov, majstrov odborného výcviku a vedúcich pracovníkov školy. Anton Pavlovič Čechov vyslovil nápaditú myšlienku: „Učiteľ musí byť umelcom vrelo milujúcim svoju prácu.“ Sme presvedčení, že na tejto škole takýto umelci naozaj sú.
A napokon si dovolíme spomenúť ešte niekoľko úspechov školy: Stala sa Pridruženou školou UNESCO, Školou Microsoftu, Lokálnou akadémiou NetAcad, IT Akadémiou, pýši sa titulom „Európska značka pre jazyky 2012” vďaka úspešnému zapájaniu sa do medzinárodných projektov, akým je Erasmus+. Škola však nezabezpečuje len vzdelávanie žiakov, ale aj dospelých. Je Centrom odborného vzdelávania a prípravy a v rámci neho ponúka aj rekvalifikačné kurzy.
Riaditeľ školy Mgr. Peter Rebro privítal na slávnosti 28.10.2019 viacero významných hostí. Medzi nimi aj Jozefa Trstenského, podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
a primátora mesta Nové Mesto nad Váhom, ktorý je tiež úspešným absolventom priemyslovky. Ďalším úspešným absolventom a milým hosťom bol Milan Cagala - Čestný prezident Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky. Nechýbali ani predstavitelia VŠ - rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a poslanec TSK Jozef Habánik a dekan Strojníckej fakulty (StF) Slovenskej technickej univerzity (STU) Ľubomír Šoos, tiež vedúci predstavitelia významných firiem v regióne. O umelecký zážitok a spestrenie programu vďačíme pedagógom zo Základnej umeleckej školy Juraja Kréna a Detskému folklórnemu súboru Čakanka, v ktorom vystupujú aj naši žiaci.
Okrem významných absolventov sme si zaspomínali aj na tých, ktorí jej zanechali kus svojho života, kus samých seba. Veď 70 rokov je dlhý čas a ľudí, ktorí sa podieľali na vybudovaní základov a hodnôt školy, je mnoho. A práve v deň oslavy boli viacerí zamestnanci ocenení Jaroslavom Baškom, predsedom TSK. Základným stavebným kameňom nie sú však len učitelia, majstri odborného výcviku a vedúci pracovníci školy na čele s pánom riaditeľom, ale nemožno zabudnúť aj na administratívnych pracovníkov, upratovačky či údržbárov, ktorí sa na zveľaďovaní školy podieľajú veľkým dielom.
Ďakujeme všetkým, ktorí podporili Strednú priemyselnú školu, ktorí ju reprezentovali a ktorí s nami oslávili toto jubileum. Veríme, že si škola bude naďalej plniť svoje ciele a vízie, aby vzdelanie a poctivá práca nestratili na svojej hodnote.

Mgr. Zuzana Pánisová

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 04.11.2019, 19:17:39
Posledná modifikácia: 04.11.2019, 19:24:31

Prílohy:
Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: akademia.jpg 
Veľkosť: 1235080B 
Typ: image/jpegPríloha 1 (akademia.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: akademia2.jpg 
Veľkosť: 1150544B 
Typ: image/jpegPríloha 2 (akademia2.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: hostia1.jpg 
Veľkosť: 1443520B 
Typ: image/jpegPríloha 3 (hostia1.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: IMG_5623_0.JPG 
Veľkosť: 3252935B 
Typ: image/jpegPríloha 4 (IMG_5623_0.JPG) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: akademia3.jpg 
Veľkosť: 1172438B 
Typ: image/jpegPríloha 5 (akademia3.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: Cakanka.jpg 
Veľkosť: 957411B 
Typ: image/jpegPríloha 6 (Cakanka.jpg) | 

<< naspäť

TOP