Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

ascskola (6K)
projekt HWTALE
____________________
Učíme sa ANJ ____________________
openwebmail (3K)
____________________
advertbazen (3K)
Športový areál SPŠ
____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

Pozvánka na prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2019/2020 sa konajú 13.5. a 16.5.2019 (termín podľa toho, aký bol uvedený na prihláške uchádzača) od 8,00 hod. v aule školy, a to z predmetov SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA a MATEMATIKA.
Uchádzač o štúdium si prinesie písacie potreby a kalkulačku.
Ako osobný doklad predloží uchádzač na vyzvanie rodný list, prípadne občiansky preukaz.
V prípade, že sa uchádzač pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšky v náhradnom termíne. Žiadosť spolu s potvrdením, ktoré dokladuje dôvod neúčasti, treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8,00 hodiny.
Ak uchádzač v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka (T9) základnej školy dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 90%, nerobí prijímaciu skúšku a bude prijatý na štúdium. Pre týchto uchádzačov sa 13.5.2019 uskutoční zápis na sekretariáte školy v čase 8,30 – 15,30 hod.
Na zápis sa musí dostaviť zákonný zástupca žiaka a prinesie so sebou preukaz totožnosti a zápisný lístok, ktorý žiakovi vydá základná škola. Ak sa nebude môcť zákonný zástupca v určenom termíne zúčastniť zápisu, ohlási sa telefonicky na číslo 032/7465214 alebo 032/7465210.
Pozvánky na prijímacie skúšky boli odoslané uchádzačom aj klasickou poštou.

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 05.05.2019, 10:01:26
Posledná modifikácia: 05.05.2019, 10:02:39

Prílohy:
Adobe Acrobat Document (PDF); 
Portable Document Format;  
Súbor: pozvanka  web_0.pdf 
Veľkosť: 219802B 
Typ: application/pdfPríloha 1 (pozvanka web_0.pdf) | 

<< naspäť

TOP