Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

openwebmail (3K)
____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

Externá a písomná časť maturitnej skúšky 12.3. - 14.3.2019

V dňoch 12. - 14. marca (utorok - štvrtok) 2019 žiaci 4. ročníka na základe prihlášky konajú externú časť (ďalej EČ) a písomnú formu internej časti (ďalej PFIČ) maturitnej skúšky z predmetov:
SJL – 12.3., ANJ, NEJ – 13.3., MAT – 14.3.2019.
Zoznamy testovaných žiakov pre jednotlivé dni a pokyny na EČ a PFIČ sú na nástenke na prvom poschodí pri pracovni zást. riad. RNDr. Homolovej.
1. Žiaci zaujmú svoje miesta v učebniach podľa zoznamov a pokynov.
2. Pedagogický dozor vykonávajú učitelia podľa vypracovaného harmonogramu. Správcovia učební zabezpečia včas pripravenosť učební a ich otvorenie od 8,30 hod.
3. V čase EČ a PFIČ 12. a 13. 3. 2019 sa vyučuje podľa rozvrhu a zverejneného suplovania.
4. 14.3.2019 sa vyučuje podľa riadneho rozvrhu (žiaci 4. ročníka, ktorí sa neprihlásili maturovať z matematiky, sa tiež učia podľa riadneho rozvrhu).
5. Riaditeľské voľno:
12.3.2019 – I.C, I.F, II.A, III.A, III.F
13.3.2019 – I.B, II.B, II.D, II.F, III.B, III.DL


Autor: admin | Dátum a čas pridania: 11.03.2019, 08:42:30
Posledná modifikácia: 11.03.2019, 08:43:08


<< naspäť

TOP