Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

openwebmail (3K)
____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

V Španielsku po anglicky s našimi učiteľmi

Už od roku 2016 je Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom zapojená do medzinárodného projektu Erasmus Plus – How We Teach And Learn English (HWTALE). Ako hovorí samotný názov, projekt je zameraný na učenie a učenie sa anglického jazyka. V rámci tohto projektu sa uskutočnilo niekoľko mobilít žiakov, ale aj pedagógov.
Nedávno sa konalo pracovné stretnutie učiteľov v španielskom mestečku Marmolejo. Táto mobilita trvala od 24.9.2018 do 28.9.2018. Miestnu strednú školu navštívilo spolu osem pedagógov zo zahraničia – traja zo Slovenska, jeden z Poľska, dvaja z Portugalska a z Rumunska taktiež dvaja. Pre všetkých zúčastnených bol naplánovaný bohatý program. Počas celého pracovného týždňa sa striedali rôzne aktivity, ale hlavným cieľom stretnutia bolo vyučovanie pomocou metódy CLIL. Jednotlivé vyučovacie hodiny sa uskutočnili v miestnej škole, pričom učitelia učili domácich žiakov. Vyučovacie hodiny postupne viedli pedagógovia zo všetkých partnerských škôl. Metóda CLIL bola aplikovaná na rôznych vyučovacích predmetoch, napr. na informatike, dejepise či elektrotechnike. Spätná väzba žiakov bola veľmi dobrá. Jednotlivé učivá boli podané pútavo a tvorivo, žiaci dostali dostatok priestoru na zapojenie sa do vyučovacieho procesu. Rovnako kladne boli všetky odučené hodiny hodnotené aj pedagógmi, ktorí sa pravidelne po hodinách stretávali na workshopoch.
Záverom možno skonštatovať, že mobilita splnila svoj účel. Poskytla možnosť vycestovať, komunikatívne používať anglický jazyk, rozšíriť a upevniť si poznatky z oblasti vyučovania a využitia rôznych vyučovacích metód. Ba čo viac, projekt poskytol priestor i na socializáciu a spoznávanie nových kultúr.

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 09.10.2018, 19:05:12
Posledná modifikácia: 09.10.2018, 19:07:01

Prílohy:
Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: ucitelia a ziaci.jpg 
Veľkosť: 666767B 
Typ: image/jpegPríloha 1 (ucitelia a ziaci.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: ucitelia v SPA.jpg 
Veľkosť: 433138B 
Typ: image/jpegPríloha 2 (ucitelia v SPA.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: n ahodine ELE1.jpg 
Veľkosť: 440660B 
Typ: image/jpegPríloha 3 (n ahodine ELE1.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: na ele.jpg 
Veľkosť: 386916B 
Typ: image/jpegPríloha 4 (na ele.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: na hod ELE2.jpg 
Veľkosť: 316783B 
Typ: image/jpegPríloha 5 (na hod ELE2.jpg) | 

<< naspäť

TOP