Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

openwebmail (3K)
____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

Úspech v projekte EnglishGo

Projekt EnglishGo je v učiteľskej obci známy už viac rokov; pripravilo ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom a má slúžiť k zvýšeniu kvality výučby anglického jazyka na stredných školách a gymnáziách.
EnglishGo... je súborom interaktívnych aktivít, testov a cvičení, ktoré možno využiť na vyučovacích hodinách a ktoré sú v súlade Školským vzdelávacím programom do úrovne B2. Je to tiež 447 lekcií, 6000 cvičení, 25 hodín zvukových nahrávok s množstvom autentických videí vhodných aj ako doplnkové materiály k učebniciam angličtiny. Metodicko-pedagogické centrum poskytlo tento kvalitný digitálny vzdelávací obsah cca 2500 učiteľom v stredných školách a gymnáziách, aby mohli žiakov učiť anglický jazyk zaujímavejším a efektívnejším spôsobom.
V spolupráci s British Council Slovensko vyhlásilo Metodicko-pedagogické centrum v školskom roku 2017/2018 celoslovenskú súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť učitelia využívajúci interaktívne cvičenia projektu EnglishGo na vyučovacích hodinách angličtiny. Atraktívne odmeny v podobe výhry ukážkovej vyučovacej hodiny s lektorom EnglishGo a vyučovacej hodiny s native speakerom EnglishGo mohli učitelia získať pre svoju školu a žiakov. Pre dvoch najaktívnejších učiteľov zo Slovenska bola pripravená výhra 7-dňovej pracovnej stáže v anglickej jazykovej škole Mayflower College v meste Plymouth.
Do súťaže sa zapojili aj učitelia Strednej priemyselnej školy – Pridruženej školy UNESCO v Novom Meste nad Váhom a hneď úspešne... v máji 2018 do školy zavítala PaedDr. Mgr. Mária Véghová, ktorá viedla ukážkovú vyučovaciu hodinu s využitím virtuálneho priestoru EnglishGo; v júni 2018 nasledovala vyučovacia hodina s Paulom Heighwayom, anglicky hovoriacim lektorom pochádzajúcim z Walesu. Žiaci si veľmi pochvaľovali všetky absolvované a lektormi pripravené aktivity. A aby toho nebolo málo: jedným z dvoch výhercov hlavnej ceny sa stal PhDr. Ondrej Halás, PhD., ktorý po dohode s Neilom Voglerom, zamestnancom Mayflower College, navštívil v júli 2018 krásne anglické prímorské mestečko Plymouth a absolvoval pracovnú stáž, kde mal možnosť oboznámiť sa s aktivitami využiteľnými vo vyučovacom procese. Vďaka MPC a British Council Slovensko mohol stretnúť skvelých lektorov a zamestnancov jazykovej školy Mayflower College, ale aj ďalších učiteľov a študentov z rôznych kútov sveta (Južná Kórea, Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Česká republika, Rusko, Saudská Arábia) a porovnať jazykové znalosti i metódy vyučovania v spomenutých krajinách.
Záverom možno skonštatovať len toľko: obrovská vďaka za príležitosť vycestovať, získať a utvrdiť si poznatky a skúsenosti v oblasti vyučovania anglického jazyka patrí Metodicko-pedagogickému centru, British Council Slovensko, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a tiež všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom napomáhali vytvoreniu skvelého, no hlavne praktického a vo vyučovacom procese využiteľného projektu EnglishGo, ktorý žiakov posúva na vyššiu vedomostnú úroveň a pripravuje ich k maturitným skúškam i do života. Želajme si, aby takýchto užitočných projektov vznikalo čo najviac.

Ondrej Halás, SPŠ Nové Mesto nad Váhom


Autor: admin | Dátum a čas pridania: 07.08.2018, 10:32:02
Posledná modifikácia: 07.08.2018, 10:34:18

Prílohy:
Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: English1.jpg 
Veľkosť: 90058B 
Typ: image/jpegPríloha 1 (English1.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: English2.jpg 
Veľkosť: 59196B 
Typ: image/jpegPríloha 2 (English2.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: English3.jpg 
Veľkosť: 82677B 
Typ: image/jpegPríloha 3 (English3.jpg) | 

<< naspäť

TOP