netacad.net
_________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

openwebmail (3K)
____________________
nmnv (10,4K)
Solárne kolektory
____________________
ascskola (2,9K)
moodle
____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

Prijmeme do pracovného pomeru učiteľa anglického jazyka a slovenského jazyka a literatúry.

Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa anglického jazyka a slovenského jazyka a literatúry.

Vzdelanie
•Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Podmienky prijatia:
•splnenie kvalifikačných predpokladov
•bezúhonnosť
•zdravotná spôsobilosť

Platové náležitosti
•Plat bude určený podľa platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady:
•žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
•profesijný životopis
•doklady o dosiahnutom vzdelaní

Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
posielajte na adresu:

Stredná priemyselná škola
Bzinská 11
915 01 Nové Mesto nad Váhom

alebo na e-mail: zsps@spsnmnv.sk

Predpokladaný nástup je od 01.09.2018.


Autor: admin | Dátum a čas pridania: 18.07.2018, 17:25:32


<< naspäť

TOP