Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

openwebmail (3K)
____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

V Rumunsku po anglicky s našimi učiteľmi

Milí čitatelia,
ako isto viete, Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom je od roku 2016 zapojená v medzinárodnom projekte ErasmusPlus, ktorý v sebe zahŕňa nielen mobilitu žiakov, ale aj pedagógov.
Pracovné stretnutie pedagógov z partnerských škôl sa tentokrát uskutočnilo v dňoch 4. – 10. marca 2018 v rumunskom mestečku Husi. Už v skorých ranných hodinách sa naši dvaja pedagógovia – Mgr. Andrej Neuschl a PhDr. Ondrej Halás, PhD. – vydali na dlhú púť do Rumunska (mimochodom... trvala až cca 17 hodín). Po ubytovaní sa v miestnom hoteli Cantemir v neskorých večerných hodinách boli iste radi, že si aspoň nakrátko zdriemnu... veď pondelok už klopal na dvere.
V pondelok sa na základe vopred pripraveného programu zvítali s kolegami a kolegyňami z Poľska, Rumunska, Španielska a Portugalska, nasledovalo oficiálne privítanie pani Marinelou Vasilescu, riaditeľkou Colegiul Acricol „Dimitrie Cantemir“ v Husi, a potom sa všetci pustili do práce.
Cieľom stretnutia bolo vyučovanie rumunských žiakov na hodinách geografie, občianskej náuky, telesnej výchovy a biológie. To prebiehalo s využitím vyučovacej metódy CLIL, modernej didaktickej techniky a mobilných telefónov. Vyučovacie hodiny postupne viedli pedagógovia zo všetkých partnerských krajín. Podľa spätnej väzby žiakov bolo vidieť, že jednotlivé učivá boli efektívne a zaujímavo podané. Následne sa partneri denne stretali, aby si vymieňali postrehy ohľadom kvality vyučovania, pričom možno konštatovať, že všetci zúčastnení pedagógovia odučili svoje hodiny na vynikajúcej úrovni.
V stredu prebehlo vyučovanie telesnej výchovy, ktorú viedli nami vyslaní kolegovia. Skonštatovali, že sa im pripravené aktivity podarilo zrealizovať úspešne, pričom si žiaci tento spôsob vzdelávania nevedeli vynachváliť. Po cvičeniach nasledovalo testovanie, ktoré malo overiť, či si novú slovnú zásobu osvojili. Aj tento test dopadol úspešne, čomu sa všetci veľmi tešíme.
Počas týždňa absolvovali všetci prítomní workshopy zamerané na využívanie platforiem/systémov/programov vo výučbe anglického jazyka a na vytváranie metodických listov s využitím metódy CLIL.
A mimochodom, aby sa však nepísalo len o práci, naši kolegovia počas voľného času nezabudli navštíviť i miestne kultúrne a historické pamiatky v meste Husi i okolí.
V piatok sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie dosiahnutých cieľov tohto pracovného stretnutia a odovzdanie certifikátov o účasti v projekte. A nasledovala sobota - opäť skorý ranný budíček a opäť tých cca 1600 km po cestách i vo vzduchu.
Záverom možno skonštatovať, že celý program i aktivity na hodinách a mimo vyučovania hodnotia naši kolegovia veľmi veľmi pozitívne, bolo to obohacujúce po stránke jazykovej (angličtina, angličtina, angličtina, sem-tam aj tá rumunčina), pracovnej (hlavne ak ide o využitie rôznych metód, prístupov a aktivít kolegov z partnerských zahraničných škôl), ľudskej (poznávanie nových ľudí, zvykov) i oddychovej (dostatok voľného času na spoznávanie okolitých krás a kultúry).


Autor: admin | Dátum a čas pridania: 25.03.2018, 16:04:21
Posledná modifikácia: 25.03.2018, 16:06:27

Prílohy:
Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: ErasmusPlusRO2018 (1).jpg 
Veľkosť: 131178B 
Typ: image/jpegPríloha 1 (ErasmusPlusRO2018 (1).jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: ErasmusPlusRO2018 (2).jpg 
Veľkosť: 135329B 
Typ: image/jpegPríloha 2 (ErasmusPlusRO2018 (2).jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: ErasmusPlusRO2018 (3).jpg 
Veľkosť: 662434B 
Typ: image/jpegPríloha 3 (ErasmusPlusRO2018 (3).jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: ErasmusPlusRO2018 (4).jpg 
Veľkosť: 162434B 
Typ: image/jpegPríloha 4 (ErasmusPlusRO2018 (4).jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: ErasmusPlusRO2018 (5).jpg 
Veľkosť: 650016B 
Typ: image/jpegPríloha 5 (ErasmusPlusRO2018 (5).jpg) | 

<< naspäť

TOP