Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

openwebmail (3K)
____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

EČ a PFIČ maturitnej skúšky 13.3. - 15.3.2018

V dňoch 13. - 15. marca (utorok - štvrtok) 2018 žiaci 4. ročníka na základe prihlášky konajú externú časť (ďalej EČ) a písomnú formu internej časti (ďalej PFIČ) maturitnej skúšky z predmetov:
SJL – 13.3., ANJ, NEJ – 14.3., MAT – 15.3.2018.
Zoznamy testovaných žiakov pre jednotlivé dni a pokyny na EČ a PFIČ sú na nástenke na prvom poschodí pri pracovni zást. riad. RNDr. Homolovej.
1. Žiaci zaujmú svoje miesta v učebniach podľa zoznamov a pokynov.
2. V čase EČ a PFIČ 13. a 14. 3. 2018 sa vyučuje podľa rozvrhu upraveného podľa zverejneného suplovania.
3. 15.3.2018 sa vyučuje podľa riadneho rozvrhu (žiaci 4. ročníka, ktorí sa neprihlásili maturovať z matematiky, sa tiež učia podľa riadneho rozvrhu).
4.Riaditeľské voľno:
13.3.2018 – I.A, II.A, III.A, II.B
14.3.2018 – I.B, I.F, I.D, II.F, III.F, III.B


Autor: admin | Dátum a čas pridania: 07.03.2018, 13:59:09


<< naspäť

TOP