netacad.net
_________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

openwebmail (3K)
____________________
nmnv (10,4K)
Solárne kolektory
____________________
ascskola (2,9K)
moodle
____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

Ako sme si pripomenuli Medzinárodný deň gramotnosti

Medzinárodný deň gramotnosti si svet každoročne pripomína 8. septembra. Oslavuje sa na základe rozhodnutia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) od roku 1966.
V tento deň na našej škole PaedDr. Janisková, Mgr. Daridová, Mgr. Tóthová, Mgr. Lipták, Mgr. Neuschl, Mgr. Rebro a Dr. Homolová pripravili pre svojich 108 žiakov dve netradičné vyučovacie hodiny s aktivitami, ktoré boli zamerané na čitateľskú, informatickú, digitálnu, matematickú, prírodovednú, športovú a finančnú gramotnosť. Žiaci boli rozdelení do štvorčlenných tímov a riešili spolu 9 úloh. Za každú správnu úlohu získali jedno slovo do súťaže. Prvé písmená slov tvorili indíciu, ktorú žiaci hľadali. Najrýchlejší tím, ktorý indíciu vyriešil bol tím s názvom Hurmi-kaki v zložení Adam Pristach, Lukáš Bača, Martin Kačmár a Martin Topoľský (všetci zo IV.A). Blahoželáme!

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 10.09.2017, 19:48:07
Posledná modifikácia: 10.09.2017, 20:02:49

Prílohy:
Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: gram9.jpg 
Veľkosť: 1671535B 
Typ: image/jpegPríloha 1 (gram9.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: gram1.jpg 
Veľkosť: 1337906B 
Typ: image/jpegPríloha 2 (gram1.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: gram2.jpg 
Veľkosť: 881999B 
Typ: image/jpegPríloha 3 (gram2.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: gram8.jpg 
Veľkosť: 1610734B 
Typ: image/jpegPríloha 4 (gram8.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: gram3.jpg 
Veľkosť: 1307129B 
Typ: image/jpegPríloha 5 (gram3.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: gram7.jpg 
Veľkosť: 1275744B 
Typ: image/jpegPríloha 6 (gram7.jpg) | 

<< naspäť

TOP