Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

openwebmail (3K)
____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov - projekt ESF, školiace centrum Infoveku

V októbri 2005 sme rozbehli kurzy v oblasti informačno-komunikačných technológií pre pedagogických zamestnancov v rámci projektu Multimediálne kráľovstvo s finančnou podporou ESF. Obsah a časový rozpis kurzov sa nachádza v prílohe. Portál projektu: www.spsnmnv.sk/mmk
Záväzné prihlášky (tlačivo v prilohe) pre 7. - 12.kurzy prijímame do 30.3.2006.
V roku 2006 pokračujeme aj vo vzdelávaní učiteľov v rámci Školiaceho centra Infoveku - 36 hodinový prezentačný kurz. Prihláška v prílohe.


Autor: admin | Dátum a čas pridania: 02.10.2005, 18:51:08
Posledná modifikácia: 19.02.2006, 17:41:35

Prílohy:
Microsoft Word dokument;  
Súbor: Zavazna prihlaska.doc 
Veľkosť: 25600B 
Typ: application/mswordPríloha 1 (Zavazna prihlaska.doc) | Microsoft Word dokument;  
Súbor: prihlaska-SCI.doc 
Veľkosť: 46592B 
Typ: application/mswordPríloha 2 (prihlaska-SCI.doc) | Microsoft Word dokument;  
Súbor: projekt MS a ZUS-rozpisy 7-12.doc 
Veľkosť: 135680B 
Typ: application/mswordPríloha 3 (projekt MS a ZUS-rozpisy 7-12.doc) | 

<< naspäť

TOP