Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

openwebmail (3K)
____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

Školiace centrum Infoveku

Ponuka školení ŠCI-PIRŠ
Základy používania informačných a komunikačných technológií v praxi učiteľov ŠCI - PIRŠ  v našom akreditovanom Školiacom centre Infoveku (SCI)
Prijímame prihlášky už na rok 2006.
Od januára 2005 sme začali školiť  učiteľov zo základných a stredných škôl
v oblasti práce a využitia IKT v práci učiteľa.
Obsah vzdelávania: práca v prostredí­ Windows, práca s grafikou, textom (Word), s tabuľkami (Excel), prí­prava prezentácií­ (Pover Point), použí­vanie služieb Internetu, aplikácie IKT do predmetov, tvorba projektu a spoločná obhajoba projektu.
Dĺžka trvania 1 kurzu je 36 hodín. Kurz končí obhajobou projektu a učiteľ získava celoštátne uznávaný certifikát o spôsobilosti využívať IKT vo vyučovaní.
Zoznam doteraz prihlásených záujemcov s predpokladaným termínom začatia kurzu budeme priebežne aktualizovať. Pred začatím nového kurzu (asi týždeň dopredu) každému učastníkovi potvrdíme jeho zaradenie a upresníme dátum a čas.
Ďalší záujemci z radov učiteľov sa môžete prihlásiť tiež. Stači vyplniť prihlášku a doručiť na našu adresu.
Prihláška sa nachádza aj v prílohe tejto ponuky.
Podrobnejšie informácie: RNDr. Anna Homolová, zást. riaditeľa školy, tel.č. 032/7714281, e-mail: homolova@spsnmnv.sk, janiskova@spsnmnv.sk, luptakova@spsnmnv.sk


Autor: homolova | Dátum a čas pridania: 04.02.2005, 11:24:24
Posledná modifikácia: 08.07.2005, 12:47:46


<< naspäť

Príspevky k článku:

<< <  (1 / 1) > >>

Test
test
Autor: admin | Dátum a čas pridania: 29.04.2005, 10:43:12

<< <  (1 / 1) > >>
Počet príspevkov na stranu: 5 | 10 | 15 | 20
TOP