netacad.net
_________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

openwebmail (3K)
____________________
nmnv (10,4K)
Solárne kolektory
____________________
ascskola (2,9K)
moodle
____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Informácie

Kontakty

Adresa:

Stredná priemyselná škola
Bzinská 11
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovakia

Telefón: +421 32 7465111 - ústredňa
Fax: +421 32 7465123
IČO: 00161403
DIČ: 2021091215
Email: zsps@spsnmnv.sk
portál: www.spsnmnv.sk

riaditeľ školy: Mgr. Peter Rebro
zást. riaditeľa pre všeobecno-vzdelávacie predmety: RNDr. Anna Homolová
zást. riaditeľa pre odborné predmety: Ing. Viera Školudová

Škola prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch: doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, bmp, jpg, png, ppt, pptx, pps, ppsx, zip, rar. Ak je elektronická zásielka doručená v inom dátovom formáte, považuje sa za nedoručenú.

Kliknutím sa otvorí datail mapy
mapakontakt (9K)
Posledná modifikácia: 29.09.2016, 11:28:42