Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

ascskola (6K)
projekt HWTALE
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Časopis Nový Kontakt

Slovenské príslovia v odbornom jazyku po úprave Jazykovedným ústavom SAV

Kinetická energia eroticky motivovaného vzťahu môže byť použitá na transport veľkých geologických útvarov.
(Láska hory prenáša.)

Prenos informácie od jedinca s kalorickým deficitom k jedincovi s
kalorickou potrebou už saturovanou, je blokovaný.
(Sýty hladnému neverí.)

Akustické vlny, šíriace sa zo zdroja v ľudskom hrdle, sa odrazia od
bariéry geologického pôvodu so silou adekvátnou k pôvodnému impulzu.
(Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.)

Chemická zlúčenina vodíka s kyslíkom, ktorá produkuje minimálnu
úroveň hlasitosti spôsobuje eróziu vrstvy hornín uložených pozdĺž jej
trajektórie.
(Tichá voda brehy myje.)

V závode na spracovanie obilia riadenom nadprirodzenou bytosťou, je
nízka produktivita práce vyvážená úplnou spoľahlivosťou.
(Božie mlyny melú pomaly, ale isto.)

zdroj: internet


Posledná modifikácia: 18.05.2009, 17:22:42