Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

ascskola (6K)
projekt HWTALE
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Časopis Nový Kontakt

Predstavujeme: Mgr. Jana Úradníčková

Mgr. Jana Úradníčková vyučuje: slovenský jazyk a literatúru a nemecký jazyk

Akú VŠ a aké zamerania ste skončili?
Študovala som na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zvolila som si odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra.

Prečo ste si vybrali práve toto povolanie?
Odjakživa ma bavila práca s mladými ľuďmi. Nie som typ človeka, ktorý by dokázal tráviť celé dni v kancelárii, vykonával stále rovnakú monotónnu prácu. Teda žiadna kancelárska myška. Kontakt a komunikácia s mladými, je pre mňa dôležitá.

Učili ste už predtým na nejakej strednej škole?
Nie. Počiatočné pedagogické skúsenosti som získavala počas povinnej pedagogickej praxe. Učila som na Obchodnej akadémii blahoslavenej Laury v Trnave, na Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom a na Základnej škole Jozefa Miloslava Hurbana v Beckove.

Čo Vás priviedlo na našu školu?
Mala som viacero ponúk, nakoniec som sa však rozhodla pre SOŠ. Myslím, že toto rozhodnutie bolo správne.

Ste spokojná s terajším učiteľským kolektívom?
Áno. Myslím si, že som medzi svojich kolegov celkom dobre zapadla.

Čo hovoríte na žiakov?
Dennodenne sa stretávam s mnohými študentmi. Niektorí sú inteligentní, usilovní, chcú sa vzdelávať a ďalej sa rozvíjať. Iní sú ako väčšina stredoškolákov. Mohli by sme ich charakterizovať prívlastkami: leniví a pohodlní.

Aké máte hobby?
Poznávanie cudzích krajín, turistika, cykloturistika, spoločenské a moderné tance, spev, aerobik, plávanie, basketbal, práca s mladými ľuďmi , čítanie kníh... .

Aké máte plány do budúcnosti?
V najbližšej dobe by som rada dokončila autoškolu.

Z rozhovor veľmi pekne ďakujeme.

Beňušová, Predná 3.C


Posledná modifikácia: 18.05.2009, 17:48:24